Millaisia taitoja joukkuelajit opettavat?

Joukkuelajit tarjoavat mahdollisuuden oppia monia elämässä ensiarvoisen tärkeitä asioita – ne antavat esimerkiksi mahdollisuuden kokea yhteen kuuluvuutta joukkueen jäsenten kanssa. Joukkuelajit opettavat toimimaan ryhmässä ja ottamaan muut huomioon. Lisäksi ne tarjoavat onnistumisen elämyksiä sekä liikunnan riemua. Tällaiset taidot ja elämykset ovat erityisen tärkeitä nykyaikaisessa hektisessä elämänpiirissä, joka asettaa kovia vaatimuksia sen jäsenille.

Tiimityö

Joukkuelajit ovat oivallisia siinä mielessä, että ne tarjoavat lapsille ja nuorille mahdollisuuden kokea yhteen kuuluvuutta joukkueen jäsenten kanssa. Moni on löytänyt joukkueesta pitkäaikaisia ystäviä. Olet varmastikin huomannut, että monessa työpaikkailmoituksessa toivotaan hakijalta erinomaisia tiimityötaitoja. Useissa oppilaitoksissa käytetäänkin useita tunteja näiden taitojen oppimiseen ja opettamiseen. Tiimityö on päivän sana.
Joukkuelajit ovat oiva keino myös tässä tavoitteessa, koska ne opettavat toimimaan ryhmässä ja ottamaan muut huomioon – ja ne tekevät kaiken tämän kuin huomaamatta ja tavalla, joka on lapsille ja nuorille mielekäs. On tärkeää, että joukkueella on esimerkiksi yhdessä laaditut säännöt, joita kaikki joukkueen jäsenet sitoutuvat noudattamaan ja että kaikki saavat kokea olevansa joukkueensa arvostettuja jäseniä.

Yhteen hiileen puhaltaminen ja ponnistelu yhteisten tavoitteiden eteen auttavat lasta kehittämään ryhmätyötaitojaan sekä huomaamaan, kuinka ryhmässä jokaisen antama panos on merkittävä ja kuinka ryhmässä voidaan hyödyntää jokaisen vahvoja puolia. Hyvä ryhmä onkin enemmän kuin sen jäsenten ominaisuuksien summa – yhdessä tekemisessä on voimaa!
Tiimityötaidot ovat nykymaailmassa erityisen arvostettuja taitoja, joudummehan toimimaan elämämme aikana kovin monissa erilaisissa tiimeissä. Tästä syystä joukkuelajien arvostusta tulisikin korostaa myös tässä mielessä – pelikentät ja pukuhuoneet voivat olla oivallinen keino opettaa lapsille ja nuorille tiimityötaitoja tavalla, johon on vaikeaa päästä luokkahuoneolosuhteissa.

Itsetunto

Liikunnan riemu ja sen kautta saatavat onnistumisen elämykset voivat auttaa lasta kohottamaan itsetuntoaan. Juuri tällaisia tilaisuuksia joukkueurheilulajit parhaimmillaan tarjoavat, mikä onkin yksi hyvä syy kannustaa lasta liikunnan pariin. On lapsen itsetunnon kehittymisen kannalta erityisen tärkeää, että hän saa kokea onnistumisen elämyksiä, mutta oppii myös sietämään pettymyksiä. Tässä kohden tuleekin suunnata katse junnuvalmennuksen puoleen, koska valmentaminen vaatii tässä suhteessa joukkuelajien valmentajilta tarkkaa pelisilmää sekä herkkyyttä oppia tuntemaan valmennettavansa.

Hyvä valmentaja voi omalla toiminnallaan auttaa kohottamaan lapsen tai nuoren itsetuntoa ja tämä voi tapahtua hyvin vaivihkaisella tavalla. Huono valmentaja sen sijaan saattaa omalla toiminnallaan lytätä jopa vahvan itsetunnon omaavan lapsen tai nuoren omanarvontuntoa. Tästä syystä lasten ja nuorten parissa työskentelevien valmentajien koulutukseen tulisikin kiinnittää aikaisempaa suurempaa huomiota myös psyykkisen valmennuksen osa-alueen osalta.
Lapsen itsetunnon kannalta on erityisen tärkeää myös se, että hän saa tuntea olevansa joukkueensa arvostettu jäsen ja että häntä ei kiusata peli- tai harjoitustilanteissa. Urheiluharrastuksen parissa tulee vallita nollatoleranssi kiusaamisen suhteen.

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat ovat kaiken a ja o lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta, eikä päihteettömyyden, riittävän levon ja kunnollisen ravinnon merkitystä voida liikaa korostaa. Hyvä valmentaja voi esimerkiksi korostaa oikeanlaisen ravinnon merkitystä ja vaikuttaa lasten ja nuorten asenteisiin omalla esimerkillään sekä omilla valinnoillaan – valitsemalla lautaselleen esimerkiksi terveellisiä kasviksi rasvaisten hampurilaisten sijaan ja välttämällä alkoholia, tupakkaa ja muita päihteitä. Liikunnallinen ja muutoinkin terveellinen elämäntapa auttaa lasta tai nuorta jaksamaan myös koulu-, työ- tai opiskeluelämässä, joten voidaankin sanoa, että tällaisen elämäntavan valitseminen heijastuu koko lapsen tai nuoren elämään positiivisella tavalla. Samalla se voi heijastua myös koko perheen hyvinvointiin, koska lapsen tai nuoren voidessa hyvin ja tuntiessa elämänsä mielekkääksi, myös muun perheen on helpompaa kiinnittää huomiota omaan hyvinvointiinsa.